ARHAT Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 49 lok 10
02-572 Warszawa
POLAND

tel: +48-22-8491225
e-mail: serwis@arhat.com.pl

Kontakt - serwis

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Wyrażenie zgody jest konieczne/You must agree to process further
Nieprawidłowe dane
* W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych osobowych w celu korzystania przez Państwa z pomocy technicznej i uzyskiwania informacji technicznej i handlowej oraz identyfikacji przy realizacji tych zadań. Zgoda jest dobrowolna. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mają państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
Administratorem danych osobowych jest ARHAT Sp. z o.o. z siedzibą w 02-572 Warszawa ul. Kazimierzowska 49/10 tel. 22 849 12 25 e-mail: biuro@arhat.com.pl, www.arhat.com.pl.