Skip to main content

Przeniesienie kluczy licencyjnych -
FormAnalyzer Sentinel RUS

Data wydania: 2017-04-06
Numer wersji: 1.0

Instrukcja

Plik do pobrania:

Konieczne elementy instalacji HASP

W celu przeniesienia licencji konieczne jest aby na nowym komputerze (docelowy serwer licencji) zainstalowany był sterowni HASP (patrz powyżej punkt HASPUserSetup). Nie zainstalowanie sterownika i prowadzenie procedury przeniesienia licencji spowodować może bezpowrotne uszkodzenie licencji! UWAGA serwer licencji HASP wymaga systemu operacyjnego typu Microsoft Windows.

Jak to działa

Klucze licencji HASP korzystają z tzw. cyfrowego odcisku palca komputera (fingerprint) w celu wyeliminowania nieautoryzowanego dostępu do chronionych licencji. W tym celu oprogramowanie HASP oblicz i przechowuje cyfrowego odcisku palca komputera. Każda zmiana sprzętu komputera może spowodować niezgodność odcisku palca z aktualnym stanem. W celu przeniesienia licencji potrzeba wykonać odcisk palca nowego (docelowego) komputera serwera licencji i wyrejestrować licencje ze starego serwera korzystając z utworzonego docelowego odcisku palca. Następnie przesyłamy plik H2H (host to host) na komputer docelowy i instalujemy licencje.

Zadania do wykonania

  1. Instalacja sterownika HASP na nowym komputerze serwerze licencji
  2. Pozyskanie odcisku palca komputera docelowego
  3. Utworzenie pliku H2H - wyrejestrowanie dotychczasowych licencji
  4. Instalacja licencji w komputerze docelowym

Instalacja sterownika HASP na nowym komputerze serwerze licencji

W celu instalacji sterownika serwera licencji HASP pobierz i wypakuj najnowszy dostępny sterownik ze strony: Sentainle HASP User Setup Installer Download Page.

Po instalacji sterownika sprawdź czy dostępna jest strona zarządzania i przeglądu licencji: http://localhost:1947/. Powinna być widoczna lista widzianych licencji:

Instalacja sterownika HASP na nowym komputerze serwerze licencji FormAnalyzer Arhat

Pozyskanie odcisku palca komputera docelowego

W celu pozyskania odcisku palca komputera serwera licencji zainstaluj plik haspvlib_103714.dll w katalogu "C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP" a następnie uruchom program RUS_YYKIT.exe i pobierz odcisk palca komputera (Collect and Save Information).

Przejdź do zakładki Transfer License. Wypełnij nazwę i ścieżkę pliku odcisku palca a następnie wybierz przycisk "Collect and Save Information".

Tak zapisany plik odcisku palca prześlij do komputera z którego będziesz wyrejestrowywał licencje.

Pozyskanie odcisku palca komputera docelowego FormAnalyzer Sentinel RUS

Utworzenie pliku H2H - wyrejestrowanie dotychczasowych licencji

Uruchom program RUS_YYKIT.exe. Przejdź do zakładki "Transfer License" i wykonaj kolejno:

  1. wybierz licencje którą zamierzasz przenieść na nowy komputer
  2. wczytaj plik odcisku palca komputera docelowego (ID) (Read the recipient information file)
  3. wprowadź nazwę docelowego pliku przeniesienia licencji (Genetare the license transfer file to...)
  4. wybierz polecenie Generate License Transfer File

UWAGA: Nigdy nie zapisuj pliku H2H na miejsce już istniejącego - to może spowodować bezpowrotną utratę pliku licencji. Zawsze używaj nowej nazwy pliku!

Utworzenie pliku H2H - wyrejestrowanie dotychczasowych licencji

W oknie podglądu licencji Sentinel Admin Control Center http://localhost:1947/_int_/products.html powinieneś zauważyć brak wyrejestrowanej właśnie licencji. Licencja ta jest w utworzonym pliku H2H - nie możesz go utracić!

Instalacja licencji w komputerze docelowym

Przenieś utworzony plik licencji H2H na docelowy serwer licencji. Uruchom program RUS_YYKIT.exe. Przejdź do zakładki "Apply License File".

  1. Otwórz plik licencji H2H za pomocą polecenia Update File.
  2. Zainstaluj licencję korzystając z polecenia "Apply Update".
Instalacja licencji H2H w komputerze docelowym

Przegląd dostępnych licencji

Po prawidłowym zainstalowaniu licencji można dokonać przeglądu zainstalowanych produktów i cech poprzez stronę internetową serwera licencji - http://localhost:1947

Przykładowa strona przeglądu licencji:

Przykładowa strona przeglądu licencji safenet sentinel Admin control center

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl