Skip to main content

FormAnalyzer

Informacje o wydaniu - 7.32.0.0

Data wydania 2020-03-25
Numer wersji 7.32.0.0 i 7.33.0.0
Moduły modyfikowane

FormAnalyzer Engine
Przegląd techniczny i modyfikacja wszystkich pozostałych modułów.

Przyczyna wydania Rozszerzenie funkcjonalności FormAnalyzer Engine - praca modułu jako usługa systemu Windows oraz poprawki techniczne modułów wspólnych.
Opis wydania

FormAnalyzer Engine

Wychodząc naprzeciw prośbom wielu użytkowników, w nowej wersji 7.32 systemu FormAnalyzer została wprowadzona możliwość uruchamiania modułu Engine w trybie usługi systemu operacyjnego Microsoft Windows

Instalowanie usług FormAnalyzer Engine posiada wiele zalet.

 • System Windows rejestruje usługi w specjalnej bazie danych i w razie potrzeby może je uruchamiać automatycznie.
 • Usługi mogą działać nawet wówczas, kiedy żaden użytkownik nie jest zalogowany.
 • Ważną zaletą usług jest możliwość ich uruchamiania na specjalnych kontach użytkowników, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w systemie Windows.

 

W systemie FormAnalyzer do instalowania usług służy nowy program o nazwie FormAnalyzer Engine – menadżer usług.
Program "FormAnalyzer Engine – menadżer usług" jest instalowany razem z modułem Engine. Program może być uruchomiony ręcznie – plik wykonywalny EngineSM.exe znajduje się w katalogu instalacyjnym (z reguły jest to C:\Program Files (x86)\ARHAT\FormAnalyzer). Program może być również uruchomiony z modułu Engine, poprzez wybranie z menu „Narzędzia” komendy „Menadżer usług”, lub przez kliknięcie odpowiedniej ikonki na pasku zadań (patrz poniższy rysunek).

Engine

Po uruchomieniu programu menadżera w głównym oknie jest prezentowana lista wszystkich zainstalowanych usług FormAnalyzer Engine.

Engine sm

Menadżer usług pozwala użytkownikowi instalować nowe usługi, odinstalowywać istniejące lub zmieniać parametry pracy usług. 

W celu zainstalowania nowej usługi należy z menu „Plik” wybrać komendę „Nowy…”. Po wybraniu tej komendy ukaże się kreator usług FormAnalyzer Engine, który przeprowadzi użytkownika przez cały proces instalowania nowej usługi.

UWAGA
Instalowanie, usuwanie i zmiana usług wymagają uprawnień administracyjnych lokalnego komputera. Bez nich nie będzie można wykonać tych czynności.

Krok 1: Identyfikacja nowej usługi.

Wiz welcome

 

Na tym etapie użytkownik wprowadza:

 1. nazwę nowej usługi, która musi być unikalna w systemie Windows. Wprowadzona nazwa zostanie poprzedzona napisem „FormAnalyzer Engine – ”. Przykładowo, po wprowadzeniu nazwy „OCR1”, pełna nazwa usługi będzie brzmiała „FormAnalyzer Engine – OCR1”.
 2. identyfikator usługi, który może przyjmować wartości z przedziału od 1 do 100. Identyfikator jest wykorzystywany przy dodawaniu zapisów w dzienniku zdarzeń systemu Windows i pozwala na ustalenie, z której usługi pochodzi dany wpis. Dlatego zaleca się, aby w systemach z wieloma usługami FormAnalyzer Engine nadawać każdej usłudze unikalny identyfikator.

 Krok 2: Określenie ścieżki do pliku wykonywalnego

Wiz exepath

Na tym etapie tworzenia usługi użytkownik wprowadza ścieżkę do pliku wykonywalnego modułu FormAnalyzer Engine. Standardowo, program menadżera usług jest uruchamiany z katalogu instalacyjnego systemu FormAnalyzer, w którym znajdują się również pliki modułu Engine. Wówczas kreator usług automatycznie wpisze prawidłową ścieżkę do pliku wykonywalnego. W przeciwnym razie użytkownik musi ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku Engine.exe. Najdogodniejszym sposobem wskazania lokalizacji pliku jest kliknięcie na przycisk „Przeglądaj” i wykorzystanie standardowego okna dialogowego do wyboru plików.

Krok 3: Połączenie z bazą danych

 Wiz dbase

Na tym etapie użytkownik wprowadza:

 1. parametry połączenia z bazą danych systemu FormAnalyzer. W celu ustalenia parametrów należy kliknąć przycisk „Połącz”. Pojawi się wówczas standardowe okno dialogowe logowania do bazy danych Sybase SQL Anywhere. Użytkownik wprowadza wymagane parametry połączenia i akceptuje swoje ustawienia przez kliknięcie na przycisk „OK”. Jeżeli parametry są prawidłowe i udało się nawiązać połączenie z bazą danych, do okienka z parametrami jest wpisywany łańcuch połączenia.
 2. domyślny plik konfiguracyjny, może być wybrany dopiero po połączeniu się z bazą danych systemu FormAnalyzer. Użytkownik może wybrać domyślny plik konfiguracyjny z listy wszystkich plików zarejestrowanych we wskazanej bazie danych przez moduł Designer.

Krok 4: konto usługi

Wiz account

 

Na tym etapie użytkownik wybiera konto, na jakim będzie uruchamiana nowa usługa.


UWAGA
Należy pamiętać, że wybrany użytkownik musi posiadać uprawnienia dostępu do wszystkich wolumenów zdefiniowanych w bazie danych systemu FormAnalyzer, gdzie są przechowywane obrazy stron zeskanowanych dokumentów oraz pliki konfiguracyjne.

Krok 5: określenie typu uruchamiania

Wiz account

Na tym etapie instalowania usługi użytkownik wskazuje typ uruchamiania, który może być:

 • automatyczny – wówczas usługa uruchomi się po uruchomieniu systemu operacyjnego
 • ręczny – usługa uruchamia się tylko na żądanie użytkownika
 • wyłączony – wówczas usługa nie zostanie uruchomiona

Krok 6: uruchomienie usługi

Wiz finish

Jest to ostatni etap instalowania usługi. Kreator zebrał już wszystkie dane potrzebne do zarejestrowania nowej usługi w systemie Windows. Użytkownik może zaznaczyć pole „Uruchom usługę już teraz”, co spowoduje automatyczne uruchomienie nowej usługi zaraz po zakończeniu pracy kreatora, pod warunkiem, że typ uruchamiana usługi nie został określony jako „Wyłączony”.

Program menadżera usług pozwala na odinstalowywanie istniejących usług FormAnalyzer Engine oraz na zmianę parametrów pracy usług. W celu odinstalowania usługi należy zaznaczyć ją na liście w głównym oknie programu, a następnie z menu „Plik” wybrać komendę „Usuń”. Po wybraniu tej komendy pojawi się monit o potwierdzenie operacji usunięcia usługi. Kliknięcie przycisku „Tak” spowoduje trwałe usunięcie zaznaczonej usługi z rejestru systemu Windows.

W celu zmiany parametrów pracy usługi należy, podobnie jak w przypadku usuwania, zaznaczyć ją na liście w głównym oknie programu menadżera usług. Następnie z menu „Plik” należy wybrać komendę „Właściwości”. Po wybraniu tej komendy pojawi się okno dialogowe, w którym użytkownik może dokonać zmian parametrów usługi ustalonych w kreatorze podczas procesu instalacji.

Properties

 

Poprawki techniczne modułów wspólnych.

W celu podtrzymania zgodności systemu FormAnalyzer z systemem Microsoft Windows oraz w celu wyeliminowania znalezionych ewentualnych błędów systemu mogących objawiać się spowolnieniem działania opracowano i udostępniono w wersji 7.32.0.0 aktualizację modułów wspólnych FormAnalyzer.

Wdrożenie aktualizacji modułów wspólnych jest konieczne!

Prosimy postępować zgodnie z instrukcją opisaną poniżej.

Sposób implementacji wydania 7.32.0.0
 1. Pobrać i rozpakować plik wydania "FA Client 7.33.0.0 SOFTDONGLE.zip"
 2. Odinstalować dotychczasową instalację modułów FormAnalyzer. 
  Jeżeli zastosowano łaty należy upewnić się czy wszystkie pliki zostały usunięte i ewentualnie manualnie usunąć pliki z katalogu instalacyjnego - typowo C:\Program Files (x86)\ARHAT\FormAnalyzer.
 3. Rozpakować archiwum instalacyjne i umieścić w lokalnym systemie plików.
 4. Uruchomić program instalacyjny setup.exe i wybrać moduły systemu do instalacji zgodnie z posiadaną licencją.

UWAGA

Dla instalacji wyposażonych w sprzętowy klucz zabezpieczający pobrać odpowiednie repozytorium: FA Client 7.33.0.0 HARDDONGLE.zip.

Jeżeli aktualizacja całego pakietu FormAnalyzer nie jest aktualnie możliwa, prosimy o kontakt w celu udostępnienia pakietu niezbędnej łaty plików do podmiany w istniejącej instalacji.

 

Uwagi

Wydanie 7.32.0.0. wymaga bazy danych w wersji 7.17.1.7 - dostępny jest skrypt sql - patrz: update_71717.sql

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl