Skip to main content

SQL skrypty adminisracyjne - skrypty odnoszą się do bazy danych w wersji 7.17.1.8 lub nowszej

Nazwa skryptu: Box flattening
Data wydania:
2016-12-08
Numer wersji: 1.0

Plik do pobrania: flattenBox.sql

Kod źródłowy:

 
/*------------------------------------------------
 * Flatten a box - sample sql script
 * 
 * This script may be used to flatten a box that 
 * contains one or more documents. 
 * It put all documents toogather into a one document.
 *
 * The script preserves the original oredr of documents and pages.
 * 
 * use the boxid as the only parameter.
 *------------------------------------------------*/

begin
  declare @boxid integer ;
  declare @firstdocobid integer;
  declare curDocs dynamic scroll cursor for 
    select obid from "ADMIN"."Document" where boxid = @boxid order by number;
  declare @pagenumber integer ;
  declare @docobid integer ;

  -- change to original boxid - a value of "ADMIN'."Box" obid column
  set @boxid = -1; 

  select top 1 obid into @firstdocobid from "ADMIN"."Document" where boxid = @boxid order by number ;
  if @firstdocobid is null then
    RAISERROR 23000 'No documents to merge' ;
  end if ;

  select MAX(number)into @pagenumber from "ADMIN"."Page" where obid = @firstdocobid ;
  OPEN curDocs;
  lp: LOOP
    FETCH NEXT curDocs INTO @docobid;
    IF SQLCODE <> 0 THEN LEAVE lp END IF;
    IF @docobid <> @firstdocobid then
      begin 
        UPDATE "ADMIN"."PAGE" SET obid = @firstdocobid, number = number + @pagenumber where obid = @docobid order by number desc ;
        select MAX(number)into @pagenumber from "ADMIN"."Page" where obid = @firstdocobid ;
        -- delete flattened documents
        delete from "ADMIN"."Document" where obid = @docobid ;
        delete from "ADMIN"."Object" where id = @docobid ;
      end ;
    end if ;
  END LOOP;
  CLOSE curDocs;
END;
go
commit work ;

Uwagi

Użycie skryptu powoduje nieodwracalne zmiany!

Użycie skryptu powinno następować w chwili gdy nikt inny nie edytuje wskazanej paczki.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl