SQL skrypty adminisracyjne - skrypty odnoszą się do bazy danych w wersji 7.17.1.8 lub nowszej

Nazwa skryptu: Box flattening
Data wydania:
2016-12-08
Numer wersji: 1.0

Plik do pobrania: flattenBox.sql

Kod źródłowy:

 
/*------------------------------------------------
 * Flatten a box - sample sql script
 * 
 * This script may be used to flatten a box that 
 * contains one or more documents. 
 * It put all documents toogather into a one document.
 *
 * The script preserves the original oredr of documents and pages.
 * 
 * use the boxid as the only parameter.
 *------------------------------------------------*/

begin
    declare @boxid integer ;
    declare @firstdocobid integer;
    declare curDocs dynamic scroll cursor for 
        select obid from "ADMIN"."Document" where boxid = @boxid order by number;
    declare @pagenumber integer ;
    declare @docobid integer ;

    -- change to original boxid - a value of "ADMIN'."Box" obid column
    set @boxid = -1; 

    select top 1 obid into @firstdocobid from "ADMIN"."Document" where boxid = @boxid order by number ;
    if @firstdocobid is null then
        RAISERROR 23000 'No documents to merge' ;
    end if ;

    select MAX(number)into @pagenumber from "ADMIN"."Page" where obid = @firstdocobid ;
    OPEN curDocs;
    lp: LOOP
        FETCH NEXT curDocs INTO @docobid;
        IF SQLCODE <> 0 THEN LEAVE lp END IF;
        IF @docobid <> @firstdocobid then
            begin 
                UPDATE "ADMIN"."PAGE" SET obid = @firstdocobid, number = number + @pagenumber where obid = @docobid order by number desc ;
                select MAX(number)into @pagenumber from "ADMIN"."Page" where obid = @firstdocobid ;
                -- delete flattened documents
                delete from "ADMIN"."Document" where obid = @docobid ;
                delete from "ADMIN"."Object" where id = @docobid ;
            end ;
        end if ;
    END LOOP;
    CLOSE curDocs;
END;
go
commit work ;

Uwagi

Użycie skryptu powoduje nieodwracalne zmiany!

Użycie skryptu powinno następować w chwili gdy nikt inny nie edytuje wskazanej paczki.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl