Skip to main content

FormAnalyzer - Informacje o wydaniu - 7.53.0.1

Data wydania: 2022-02-24
Numer wersji: 7.53.0.1
Moduły modyfikowane: 

  • FormAnalyzer Scan Admnistrator
  • FormAnalyzer Database
  • FormAnalyzer Importer
  • FormAnalyzer Cleanup
  • Przegląd techniczny i modyfikacja wszystkich pozostałych modułów zgodnie z koniecznością dostosowania do nowych funkcji bazy danych.

Przyczyna wydania: Rozszerzenie funkcjonalności FormAnalyzer Importer o możliwość rejestracji oryginałów dokumentów (plików) importowanych do systemu.

 

FormAnalyzer - zachowanie importowanych oryginałów dokumentów (plików)

FormAnalyzer wersja 7.53.0.1 wprowadza nową funkcjonalność pozwalającą na zapisanie w bazie danych systemu oryginału dokumentu elektronicznego. W celu przesłania oryginału importowanego dokomentu  należy po otwarciu dokumentu w module Importera zaznaczyć jedną z jego stron, a następnie z menu Format wybrać komendę Zachowaj oryginał. Tą samą komendę można wykonać korzystając z menu kontekstowego, które jest dostępne po kliknięciu na wybraną stronę prawym klawiszem myszki. Wielokrotnie wywoływana komenda włącza lub wyłącza zapis oryginału dokumentu w bazie danych systemu FormAnalyzer.

Menu kontekstowe z komendą Zachowaj oryginał

Moduł Importera automatycznie włącza zachowywanie oryginałów dla dokumentów PDF, które zostały podpisane cyfrowo. Dokument, dla którego została włączona opcja zapisania oryginału w bazie danych, jest widoczny na liście z zaznaczoną kolumną Org. (skrót od Oryginał). Włączanie lub wyłączanie pól wyboru znajdujących się w kolumnie Org jest innym sposobem na sterowanie zapisywaniem oryginałów dokumentów w bazie danych systemu.

Kolumna Org informująca o powiązaniu dokumentu z oryginałem.

Zarządzanie oryginałami dokumentów w module Scan & Administrator

W module Scan & Administrator w widoku zawartości folderów została dodana kolumna Org, która informuje o istnieniu w bazie danych oryginału dla dokumentu. Jeżeli dla dokumentu został zapisany jego elektroniczny oryginał, wówczas w kolumnie Org jest wyświetlane rozszerzenie pliku (np. PDF). Jeżeli dla dokumentu nie zapisano oryginału, kolumna Org pozostaje pusta. Domyślnie nowa kolumna Org jest niewidoczna. Aby ją włączyć należy kliknąć prawym klawiszem myszki na nagłówek listy i za pomocą wyświetlonego menu kontekstowego włączyć pokazywanie kolumny Org.

Włączanie pokazywania kolumny Org w widoku folderów.

Użytkownik może modyfikować (zmieniać lub usuwać) powiązany z dokumentem oryginał. W celu dokonania modyfikacji należy wyświetlić okno właściwości dla wybranego dokumentu, a następnie przejść na zakładkę Oryginał. Jeżeli z dokumentem został związany jego oryginalny plik, na zakładce jest wyświetlana nazwa tego pliku lub napis <Brak>, w przypadku, kiedy z dokumentem nie został powiązany żaden oryginał.

Zakładka Oryginał w oknie właściwości dokumentu.

Klikając na umieszczony na zakładce przycisk Opcje, użytkownik może wyświetlić menu zawierające komendy pozwalające na modyfikację powiązanego z dokumentem oryginału. Dostępne są następujące komendy: Ustaw nowy, Usuń oraz Podgląd.

Komenda Ustaw nowy służy do zmiany powiązania dokumentu z innym plikiem oryginału. Po wybraniu tej komendy na ekranie pojawia się okno dialogowe służące do wyboru plików. Jeżeli użytkownik dokona wyboru, wówczas wskazany plik staje się nowym oryginałem dowiązanym do dokumentu.

Komenda Usuń jest dostępna tylko w przypadku, gdy z dokumentem jest powiązany jego oryginalny plik. Po wybraniu tej komendy powiązany z dokumentem oryginał jest usuwany z bazy danych.

Komenda Podgląd pozwala na wyświetlenie oryginalnego pliku w aplikacji, która jest aktualnie związana z danym rozszerzeniem pliku w systemie Windows.

Eksport oryginałów dokumentów

Wynikiem procesu eksportu danych z systemu FormAnalyzer są pliki zawierające metadane pochodzące z rozpoznawania i weryfikacji dokumentów, które mogą być dodatkowo uzupełnione o obrazy stron dokumentów. Za eksport obrazów jest odpowiedzialna konfiguracja eksportu, która jest ustawiana niezależnie dla każdego szablonu dokumentu w module Designer. W celu eksportowania oryginałów dokumentów należy w oknie Opcji eksportu włączyć następujące opcje:

- Obrazy stron – na zakładce Struktura w sekcji Pola nagłówka.

Obrazy stron – na zakładce Struktura w sekcji Pola nagłówka

- Strony dokumentu razem – na zakładce Obrazy strony w sekcji Tryb.

W przypadku włączenia opcji Strony dokumentu razem, moduł Eksportu będzie tworzył wielostronicowe pliki, dlatego należy upewnić się, że wybrany format plików umożliwia zapisywanie dokumentów wielostronicowych (np. PDF lub TIFF). Jeżeli eksportowany dokument ma powiązany ze sobą oryginał elektroniczny, to zostanie on wyeksportowany zamiast tworzenia wielostronicowego pliku zawierającego skany stron dokumentu.

Sposób uaktualnienia systemu FormAnalyzer do wersji 7.53.0.1

W celu przeprowadzenia aktualizacji instalacji systemu FormAnalyzer do nowej wersji 7.53.0.1 należy wykonać następujące kroki:

  • Wykonać kopię bezpieczeństwa aktualnej bazy danych.

W najprostszy sposób należy zatrzymać usługę SQL Anywhere, a następnie skopiować wszystkie pliki bazy danych do osobnego folderu. Po skopiowaniu plików ponownie włączyć usługę SQL Anywhere.

  • Uruchomić skrypt modyfikujący strukturę bazy danych.

W tym celu należy uruchomić aplikację Sybase Central i połączyć się z bazą danych. Klikając prawym klawiszem myszki na połączenie z bazą danych wyświetlić menu kontekstowe i wybrać komendę Open Interactive SQL. Po uruchomieniu tego programu otworzyć skrypt SQL modyfikujący strukturę bazy danych komendą File – Open. Wykonanie skryptu następuje przez wykonanie komendy SQL –  Execute.

  • Przeprowadzić aktualizacje stacji roboczych z wykorzystaniem dostarczonych programów instalacyjnych.

Linki do pobrania nowej wersji 7.53.0.1 systemu FormAnalyzer:

Aktualizacja struktury bazy danych:
https://arhat.com.pl/media/ARHAT/FormAnalyzer/FA_Update_7.53.0.0.sql

Dla klientów korzystających z software’owych kluczy zabezpieczających:

https://arhat.com.pl/media/ARHAT/FormAnalyzer/FA_Client_7.53.0.1_SOFTDONGLE.zip

https://arhat.com.pl/media/ARHAT/FormAnalyzer/FA_Importer_7.53.0.1.zip

Dla klientów korzystających ze sprzętowych kluczy zabezpieczających:

https://arhat.com.pl/media/ARHAT/FormAnalyzer/FA_Client_7.53.0.1_HARDDONGLE.zip 

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl