Skip to main content

FormAnalyzer - Informacje o wydaniu - 8.60.0.1

Data wydania: 2022-10-18
Numer wersji: 8.60.0.1
Moduły modyfikowane: 

 • FormAnalyzer Archive
 • FormAnalyzer Verifier
 • Przegląd techniczny i modyfikacja wszystkich pozostałych modułów zgodnie z koniecznością dostosowania do nowych funkcji bazy danych.

Przyczyna wydania: Rozszerzenie funkcjonalności modułu FormAnalyzer Verifier w celu zwiększenia ergonomii procesów klasyfikacji oraz kontroli jakości dokumentów.

 


Instalacja systemu FormAnalyzer w wersji 8.60.0.1

Instalacja systemu FormAnalyzer w wersji 8.x jest niezależna od instalacji systemu w wersji 7.x, co umożliwia funkcjonowanie obu tych wersji jednocześnie na jednym komputerze. Należy jednak pamiętać, że pula licencji dla obu wersji systemu jest współdzielona. System FormAnalyzer w wersji 8.x współpracuje z bazą danych SAP SQLAnywhere w wersji 17 lub nowszej oraz wykorzystuje wyłącznie software’owe klucze sprzętowe HASP. W celu zainstalowania systemu FormAnalyzer w nowej wersji należ pobrać następujące pliki:

Pakiet instalacyjny modułów klienckich systemu FormAnalyzer:
https://www.arhat.com.pl/media/ARHAT/FormAnalyzer/FA_Client_8.60.0.1_SOFTDONGLE.zip

Program służący do utworzenia nowej bazy danych (wymaga wcześniejszej instalacji SAP SQLAnywhere w wersji 17):
https://www.arhat.com.pl/media/ARHAT/FormAnalyzer/FA_Server_8.60.zip

Istnieje również możliwość uaktualnienia systemu FormAnalyzer w wersji 7.x do nowej wersji 8.60.0.1. W tym celu należy dokonać konwersji bazy danych z wersji SQL Anywhere 11 do wersji 17 korzystając z narzędzi dostarczonych przez SAP SQL Anywhere. Dodatkowo, dla wersji systemu FormAnalyzer niższej od 7.53.0.0 należy uaktualnić strukturę bazy danych korzystając z poniższego skryptu SQL:

https://www.arhat.com.pl/media/ARHAT/FormAnalyzer/FA_Update_8.60.0.0.sql

W celu aktualizacji struktury bazy danych należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchomić program Interactive SQL na komputerze, na którym jest zainstalowana baza danych systemu FormAnalyzer. Program ten znajduje się w grupie programowej o nazwie SQL Anywhere 17.
 2. Połączyć się z bazą danych używając konta z uprawnieniami administratora bazy danych.
 3. Wybrać z menu File komendę Open i wskazać plik FA_Update_8.60.0.0.sql
 4. Wykonać skrypt wybierając z menu SQL komendę Execute.

UWAGA: dostarczony skrypt SQL jest przeznaczony do aktualizacji bazy danych systemu w wersji 7.50 lub późniejszych. Użytkownicy wcześniejszych wersji systemu FormAnalyzer powinni w pierwszej kolejności zaktualizować swoją instalację do wersji 7.50.

Modyfikacje modułu FormAnalyzer Archive

W module FormAnalyzer Archive została wprowadzona nowa opcja o nazwie APPEND PAGE. Ta opcja odpowiada za sposób generowania linii w plikach wynikowych, które zawierają ścieżki dostępu do plików obrazów stron dokumentów. W przypadku, kiedy opcja APPEND PAGE jest włączona, każda linia ze ścieżką dostępu do obrazu strony rozpoczyna się od tekstu  „APPEND PAGE”  i znaku „|”. W przypadku, kiedy opcja APPEND PAGE jest wyłączona, linie ze ścieżką dostępu do obrazu strony będą zawierały jedynie samą ścieżkę bez żadnego tekstu początkowego.

Przykład linii dla włączonej opcji APPEND PAGE:

APPEND PAGE|//server1/FormAnalyzer/Archive/Images/00001234.TIF

Przykład linii dla wyłączonej opcji APPEND PAGE:

//server1/FormAnalyzer/Archive/Images/00001234.TIF

W celu zmiany wartości nowej opcji APPEND PAGE należy wybrać z menu „Archiwum” komendę „Opcje…”.  Po wybraniu tej komendy pojawi się okno dialogowe „Opcje archiwizacji”, w którym użytkownik może włączać lub wyłączać opcję APPEND PAGE.

Menu kontekstowe z komendą Zachowaj oryginał

Wyrywkowa kontrola pracy użytkowników w module FormAnalyzer Verifier

W module FormAnalyzer Verifier pracującym w trybie „Wyrywkowa kontrola pracy użytkowników” do menu „Dokument” została dodana komenda „Kontroluj zaznaczone”, która działa dokładnie tak samo, jak w przypadku pracy modułu Verifier w trybie „Kontrola dokumentów”. Komenda  „Kontroluj zaznaczone” pozwala użytkownikowi wybrać z bazy danych dokumenty, które chce poddać kontroli. Po wybraniu tej komendy z menu na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik zaznacza elementy (foldery, paczki lub pojedyncze dokumenty) przeznaczone do kontroli.

Włączanie pokazywania kolumny Org w widoku folderów.

Klasyfikacja dokumentów w module FormAnalyzer Verifier

W module FormAnalyzer Verifier pracującym w trybie „Klasyfikacja dokumentów” zostały wprowadzone następujące modyfikacje i usprawnienia:

 • Możliwość przechodzenia pomiędzy stronami dokumentów przy pomocy klawiatury w obrębie całej paczki.
 • Dodanie do menu „Dokument” komendy „Rozdziel”, dzięki której użytkownik może dokonać podziału bieżącego dokumentu w miejscu aktualnie zaznaczonej strony. Do nowej komendy został przypisany skrót (domyślnie CTRL+R), co umożliwia dokonanie szybkiego podziału dokumentu z klawiatury.
 • Dodanie nowej opcji akceptowania dokumentu przy podziale. W przypadku, gdy ta opcja jest włączona, wówczas podział dokumentu powoduje jego automatyczną walidację. Jeżeli walidacja zakończy się powodzeniem, dokument jest oznaczany jako zaakceptowany. W ten sposób użytkownik może podzielić całą paczę na dokumenty, które automatycznie stają się zaakceptowane. Akceptacja ostatniego dokumentu będzie równoznaczna z akceptacją całej paczki i spowoduje zapisanie paczki w bazie danych.
  Aby włączyć nową opcję należy z menu „Widok” wybrać komendę „Opcje…”. Pojawi się wówczas okno dialogowe zawierające wszystkie dostępne opcje modułu FormAnalyzer Verifier. Nowa opcja „Akceptuj dokument przy rozdziale w procesie klasyfikacji” znajduje się w grupie opcji „Zaawansowane”.
Obrazy stron – na zakładce Struktura w sekcji Pola nagłówka

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl