Skip to main content

Instalacja szablonów importu specjalnego - Sage MK i FiK

dotyczy wersji programu InvoiceDigitizer Moduł Skanowania - 2.4.12.1 i nowsze

Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość

Program InvoiceDigitizer pozwala na zapisanie wprowadzonych informacji o fakturach do formatu zgodnego z importem danych sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość. Wykorzystywany jest tzw. Format 3.0. W celu importu danych należy pobrać i zainstalować szablon wymiany danych invoicedigitizer-mk.ams. Zazwyczaj lokalna instalacja programu sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość znajduje się w katalogu C:\Sage a katalog dostępnych szablonów importu danych C:\Sage\Start\Szablon.

Prosimy wykonać następujące czynności:

 1. Pobrać szablon wymiany danych - invoicedigitizer-mk.ams.
 2. Umieścić pobrany plik invoicedigitizer-mk.ams w katalogu szablonów - zazwyczaj C:\Sage\Start\Szablon.
 3. Zarejestrować nowy rodzaj importu danych InvoiceDigitizer wg. parametrów:
import danych sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość InvoiceDigitizer Arhat

W celu wprowadzenia danych należy:

 • Wyeksportować paczkę w formacie Sage Format 3.0 wybierając docelowy program: Mała Księgowość
 • Otworzyć menu Firma -> Import danych...
 • Wskazać plik wymiany danych
InvoiceDigitizer import danych w programie Sage Symfonia 2.0 Mała Ksiegowość Arhat
 • Uruchomić eksport danych:
uruchomienie importu danych InvoiceDigitizer Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość Arhat

Podczas pierwszego importu danych może wystąpić konieczność wskazania docelowych rejestrów i uzgodnienia kontrahentów. Należy postępować zgodnie z instrukcją programu sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość.

Sage Finanse i Księgowość

Program InvoiceDigitizer pozwala na zapisanie wprowadzonych informacji o fakturach do formatu zgodnego z importem danych sage Symfonia Finanse i Księgowość. Wykorzystywany jest tzw. Format 3.0. W celu importu danych należy pobrać i zainstalować szablon wymiany danych invoicedigitizer-fk.ams. Zazwyczaj lokalna instalacja programu sage Finanse i Księgowość znajduje się w katalogu C:\Program Files (x86)\Sage a katalog dostępnych szablonów importu danych C:\Program Files (x86)\Sage\Sage50c\20.40\Szablon.

Prosimy wykonać następujące czynności:

 1. Pobrać szablon wymiany danych - invoicedigitizer-fk.ams.
 2. Umieścić pobrany plik invoicedigitizer-fk.ams w katalogu szablonów - zazwyczaj C:\Program Files (x86)\Sage\Sage50c\20.40\Szablon.
  UWAGA: dla dostępu do katalogu C:\Program Files (x86)\Sage\Sage50c\20.40\Szablon wymagane będą uprawnienia administracyjne lokalnego systemu Windows (dotyczy wersji 7,8, 10)
 3. Utworzyć profil nadawcy InvoiceDigitizer wskazując szablon wymiany danych invoicedigitizer-fk.ams oraz właściwe katalogi wymiany danych.
Sage Finanse i Księgowość InvoiceDigitizer Arhat tworzenie profilu nadawcy

Kategorie - zapisy na kontach i w rejestrze VAT

W celu wskazania dekretacji dokumentów (faktur) na właściwe konta (zpisy) oraz rejestry VAT należy, w module weryfikacji, utworzyć odpowiednie kategorie wraz ze wskazaniem kont i rejestrów.

Zasady wskazywania kont i rejestrów są następujące:

 • może być wskazane jedno konto strony WN (winien) i wiele (jeden lub więcej) kont strony MA lub wiele kont strony WN i jedno strony MA.
 • można wskazać wiele zestawów pozycji kont (dekretacja na wiele pozycji)
  wskazanie co najmniej jedej pozycji kont jest obowiązkowe
 • może być wskazany jeden rejestr VAT.
  Jeżeli rejestr VAT nie będzie wskazany to dla stawek 0, 5, 8, 23, ZW zostanie wskazany rejestr rZPV (rSPV), naliczony 1, typ ABC - A a dla stawki NP rZNV (rSNV) typ ABC - D

Format wprowadzania informacji o zapisie kont i rejestrów w polu uwagi:

Kategoria w polu uwaga wpisać:

Rejestr:rZPV:Zakup VAT:1:A:PODLEGA
    skrót rejestru:nazwa rejestru:naliczony (0 lub 1):typ [A,B,C,D]:stawka
    gdzie stawka: 0%, 5%, 7%, 8%, 23%, ZW, NP, lub PODLEGA (wspólny rejestr dla stawek 0 do 23% i ZW) 

    wartość domniemana dla stawek 0,5,7,8,23,ZW - rZPV:Zakup VAT:1:A:PODLEGA
    wartość domniemana dla stawek NP - rZNV:Zakup niepodlegający VAT:1:D:NP

Zapis:WN:0:NETTO:201-1-2-K:ttp:Opis pozycji
     strona WN lub MA,
     pozycja 0,1,..,
     kwota:
        netto,
        vat,
        brutto,
        netto75% (n%),
        brutton%,
     konto: 201-1
            201-1-2-K (konto analityczne kontrahenta)
     transakcja: ttp  - utwórz transakcje o wartości kwoty zapisu
                        z datą terminu płatności
                 tdop - utwórz transakcje o wartości kwoty zapisu
                        z datą operacji (sprzedaży/zkupu)
                 tdwy - utwórz transakcje o wartości kwoty zapisu
                        z datą wystawienia
     opis pozycji: tekst dozwolone znaki specjalne

            $F - numer faktury,
            $K - akronim kontrahenta

Uwaga: tylko jedna ze stron (WN lub MA) może być w jednej pozycji zapisu rozbita na wiele kont. Transakcja może być tworzona tylko dla zapisów wskazujących konta rozrachunkowe - brak definicji transakcji jest prawidłowy.

koszty - właściwości Sage Finanse i Księgowość InvoiceDigitizer Arhat

Import specjalny

W celu wprowadzenia danych należy:

 • Wyeksportować paczkę w formacie Sage Format 3.0 wybierając docelowy program: Finanse i Księgowość
 • Otworzyć menu Dokumenty -> Import specjalny...
 • Wybrać profil nadawcy InvoiceDigitizer
 • Wskazać plik do importu np. 0001-ARHAT.txt
import specjalny Sage Finanse i Księgowość InvoiceDigitizer Athat
 • Dokonać uzgodnienia rejestrów, kontrahentów i kont.
 • Dane importowane będą dostępne w buforze zapisów.

Automatycznie tworzone będą zapisy o nowych kontrahentach i ewentualnie nowe konat analityczne dla kontrahentów.

Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość oraz sage Finanse i Księgowość są znakami towarowymi przedsiębiorstwa Sage Sp. z o.o.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl