Skip to main content

Współpraca z systemem insERT GT

dotyczy wersji programu InvoiceDigitizer Moduł Skanowania - 2.3.5.3 i nowsze

Współpraca z systemem insERT GT

System InvoiceDigitizer posiada możliwość tworzenia plików EDI++ (EPP) dla programów insERT GT firmy InsERT S.A - patrz insERT GT - Programy dla firm.

W celu zapewnienia właściwej koordynacji danych pomiędzy systemem InvoiceDigitizer a insERT GT należy dokonać konfiguracji połączenia pomiędzy InvoiceDigitizer a insERT GT.

UWAGA
InvoiceDigitizer nie dokonuje żadnych zmian w bazach danych insERT GT.
Połączenie konieczne jest do synchronizacji danych o kontrahentach itp. z bazami Rachmistrz/Rewizor.

Konfigurowanie połączenia z bazami Rachmistrz/Rewizor

W celu skonfigurowania połączenia z bazami Rachmistrz/Rewizor należy utworzyć w serwerze bazy danych INSERTGT użytkownika, który będzie miał dostęp do odczytu danych z wszystkich lub wybranych baz danych serwera, Następnie należy skonfigurować moduł skanowania poprzez wybranie narzędzia Ustawienia i zakładki insERT GT.

Moduł Skanowania - parametry połączenia z insERT GT InvoiceDigitizer Arhat

Moduł Skanowania - parametry połączenia z insERT GT

Po wybraniu zakładki insERT GT należy wprowadzić następujące dane konfiguracyjne:

Nazwa serwera baz danych

Wprowadź nazwę ewentualnie adres IP serwera gdzie jest zainstalowany silnik bazy danych MS SQL obsługujący instalację insERT GT

Nazwa instancji bazy danych

Wprowadź nazwę instancji bazy danych obsługującej instalację insERT GT - standardowa nazwa to INSERTGT

Logowanie zintegrowane Windows

Wybierz to ustawienie jeżeli dostęp do baz danych insERT GT jest realizowany z wykorzystaniem zintegrowanego logowania domeny Windows. W przeciwnym przypadku pozostaw to pole nie wybrane.

Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika jaka została skonfigurowana na serwerze bazy danych (MS SQL Login)

Hasło

Wprowadź hasło jakie zostało skonfigurowane na serwerze bazy danych (MS SQL Login Password)

Dynamicznie ładuj listę dostępnych podmiotów

Zaznacz pole wyboru jeżeli chcesz aby system automatycznie pobierał listę dostępnych podmiotów (baz danych) insERT GT ze wskazanego serwera.

UWAGA
Wybranie opcji dynamicznego ładowania listy podmiotów (baz danych) wymaga aby wskazany użytkownik mógł wybierać listę baz danych z serwera SQL oraz mógł przeglądać tabele adresów [dbo].[adr__Ewid] i słownik magazynów [dbo].[sl_Magazyn] wszystkich baz insERT GT.
System nie dokonuje żadnych zmian w bazach danych insERT GT.

Lista dostępnych baz insERT GT

Wprowadź listę nazw baz danych insERT GT, dla których przewidujesz koordynację zapisów danych EDI++.
Wprowadzaj kolejno, każda nazwa w odrębnej linii, nazwy baz danych identyczne jak na serwerze Rachmistrz/Rewizor

Pop wprowadzeniu wszystkich parametrów konfiguracyjnych współpracy z systemem insERT GT możesz użyć przycisku Załaduj listę baz danych w celu pobrania aktualnej listy dostępnych baz danych oraz weryfikacji czy wprowadzona konfiguracja jest poprawna. Jeżeli będzie wyświetlony komunikat o błędzie lub lista baz danych nie zostanie odpowiednio odświeżona to najprawdopodobniej podane przez Ciebie dane do integracji z serwerem insERT GT są mylne lub uprawnienia wskazanego użytkownika są niewystarczające.

Koniecznie zatwierdź wprowadzoną konfigurację klawiszem OK!

Eksportowanie danych EDI++

W celu wyeksportowania danych w formacie EDI++ należy kolejno:

  1. Otworzyć wybraną paczkę dokumentów.
  2. Pobrać dane z centrali InvoiceDigitizer
  3. Wybrać typ eksportu danych - EDI++
  4. Wskazać docelową bazę danych (Podmiot) Rachmistrz/Rewizor - wybierz z dostępnej listy.
Podmioty InsERT GT InvoiceDigitizer Arhat

5. Wskazać symbol magazynu Rachmistrz/Rewizor - wybierz z dostępnej listy.
6. Wskazać nazwę pliku do zapisu.

UWAGA

Dla kontrahentów, którzy nie są jeszcze zapisani w systemie insERT GT system będzie starał się pobrać dane, na podstawie numeru NIP kontrahenta, z serwisu GUS.

Importowanie danych do systemu insERT

Po zapisaniu pliku EPP należy odpowiednio otworzyć program Rachmistrz/Rewizor i postępować dalej zgodnie z instrukcją importowania danych - narzędzia import danych.

Instrukcja w serwisie insERT GT: Jak zaimportować dokumenty do Rachmistrza GT lub Rewizora GT?

Import danych będzie działał poprawnie tylko jeżeli zostaną skonfigurowane odpowiednie schematy importu.

Instrukcja w serwisie insERT GT: Co to jest schemat importu i gdzie go dodać?

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl