Skip to main content

Moduł administracji, weryfikacji i przeglądania dokumentów WWW

dotyczy wersji programu InvoiceDigitizer - 2.4.3.5 i nowsze

Informacje ogólne

Moduł administracji, weryfikacji i przeglądania dokumentów WWW systemu InvoiceDigitizer jest aplikacją web umożliwiającą dostęp do funkcji administracyjnych, weryfikacji danych i przeglądania dokumentów poprzez standardową przeglądarkę web. Moduł ten instaluje się na serwerze wraz z serwisem centrali InvoiceDigitizer. Powinien on być wykorzystywany przez użytkowników biura rachunkowego w siedzibie biura lub z poza siedzibą pod warunkiem instalacji bezpiecznego certyfikatu serwera systemu.

Zależnie od posiadanych uprawnień moduł zapewnia realizację następujących funkcji:

 1. Przeglądanie dokumentów - wyszukiwanie dokumentów według klientów, kontrahentów, dat i kwot.
 2. Weryfikacja OCR - prowadzenie weryfikacji OCR rozpoznanych faktur.
 3. Administracja systemem:
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzanie paczkami dokumentów
 • Podgląd logów systemu
 • Statystyka wydajności pracy.
InoviceDigitizer Arhat

Instalacja modułu administracji,weryfikacji i przeglądania dokumentów WWW

W celu instalacji modułu administracji,weryfikacji i przeglądania dokumentów WWW należy kolejno zainstalować następujące składniki systemu Microsoft Windows i/lub Microsoft Windows Server 2008+:

 1. Instalacja środowiska .Net Core 2.0
 2. Instalacja środowiska .Net Core 2.0 Windows Hosting
 3. Instalacja środowiska Node.JS
 4. Instalacja i konfiguracja programu InvoiceDigitizermodułu administracji,weryfikacji i przeglądania dokumentów WWW

UWAGA 
InvoiceDigitizer WWW wymaga 64 bitowego sytemu operacyjnego.

Instalacja środowiska Microsoft .Net Core 2.0

 1. Pobrać plik instalacyjny środowiska Microsoft .Net Core 2.0 - patrz: dotnet-runtime-2.0.0-win-x64
 2. Uruchomić instalacje
 3. Zainstalować środowisko .Net Core 2.0

Instalacja środowiska Microsoft .Net Core 2.0 Windows Hosting

W przypadku instalacji w systemie operacyjnym typu Microsoft Windows Server należy zainstalować komponent .Net Core 2.0 Windows Hosting.

 1. Pobrać plik instalacyjny środowiska Microsoft .Net Core 2.0 Windows Hosting - patrz: DotNetCore.2.0.0-WindowsHosting.exe
 2. Uruchomić instalacje
 3. Zainstalować środowisko Net Core 2.0 Windows Hosting

Instalacja środowiska Node.JS

 1. Pobrać plik instalacyjny środowiska Node.JS - patrz: node-v6.11.2-x64.msi
 2. Uruchomić instalacje
 3. Zainstalować środowisko Node.JS

Instalacja i konfiguracja programu InvoiceDigitizer modułu administracji,weryfikacji i przeglądania dokumentów WWW

 1. Pobrać plik instalacyjny środowiska Node.JS - patrz: InvoiceDigitizer moduł WWW
 2. Rozpakować archiwum do katalogu na serwerze - np. C:\InvoiceDigitizer\WWW
 3. Skonfigurować połączenie z bazą danych InvoiceDigitizer oraz z wolumenem dokumentów poprzez edycje pliku appsettings.json:
{
 "ConnectionStrings": {
  "DefaultConnection": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=aspnet-ARHAT.InvoiceDigitizer.Web-CA740970-FC9D-4507-8449-070E036E75D4;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true",
  "ServerConnection": "Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=CentralStorage;MultipleActiveResultSets=true;User Id=sa;Password=XXXXX;MultipleActiveResultSets=true;",
  "CentralStorage": "Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=CentralStorage;MultipleActiveResultSets=true;User Id=sa;Password=XXXX;MultipleActiveResultSets=true;"
 },
 "Serilog": {
  "MinimumLevel": {
   "Default": "Warning",
   "Override": {
    "Microsoft": "Warning",
    "System": "Warning"
   }
  },
  "WriteTo": [
   {
    "Name": "RollingFile",
    "Args": {
     "pathFormat": "%PROGRAMDATA%/ARHAT/InvoiceDigitizer Web/InvoiceDigitizer-WWW-log-{Date}.txt"
    }
   }
  ]
 },
 "ZasadyHasel": {
  "dlugosc": 6,
  "wymusCyfre": true,
  "wymusZnakSpecjalny": true,
  "wymusDuzaLitere": true,
  "wymusMalaLitere": false,
  "zablokujPoNieudanychProbach": 5,
  "zablokujNaMinut": 5,
  "czasWaznosciHaslaDni": 120
 },
 "Ustawienia": {
  "ImageVolume": "C:\\InvoiceDigitizer Volume\\Central",
  "AutomatycznieWylogujPoMinutach": 30
 }
}

4. Utworzyć serwis uruchomieniowy w systemie operacyjnym

sc.exe create "ARHAT InvoiceDigitizer WWW" binPath= "C:\InvoiceDigitizer\www\ARHAT.InvoiceDigitizer.Web.exe --service" start= auto

Ustawić użytkownika dla utworzonego serwisu w ten sposób aby uprawnienia wskazanego użytkownika zapewniały dostęp do:

 • bazy danych
 • wolumenu dokumentów - wraz zprawem usuwania plików
 • egzekucji programu z katalogu np. C:\InvoiceDigitizer\www

5. Uruchomić utworzony serwis i zweryfikować działanie poprzez otworzenie przeglądarki www pod adresem http://localhost:5000
6. W zależności od planowanej architektóry rozwiązania podłączyć aplikację IIS, kanał reverse proxy IIS lub inne rozwiązanie.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl