Skip to main content

Dokument

Dokument to podstawowy obiekt przetwarzania metadanych w systemie FormAnalyzer RBEE.

Dokument należy do określonej przesyłki i powstał w wyniku przetworzenia przesyłki.
Informacja Więcej o przesyłce znajdziesz na stronie pomocy związanej z przesyłką: o przesyłce

Dokument składa się z następujących elementów:

pliki źródłowe

Jeden lub więcej plików źródłowych tworzących dokument. Jeżeli przesyłką są archiwa np. plik zip lub listy elektroniczne eml/msg to system dokona wyodrębnienia treści tych archiwów i zapamięta pliki składowe. Pliki składowe będą zapisywane w kolejności ich nazw (sortowanie alfabetyczne). Dokument może obejmować część pliku źródłowego - przykładowo plik PDF ze skanami stron wielu dokumentów.

strony dokumentu

Każdy plik źródłowy zostanie odczytany i zostaną wyodrębnione kolejne strony plików.
Strona dokumentu jest to obraz jpeg i odpowiadający mu tekst (utf-8).

typ dokumentu

określenie, jakiego typu jest dokument.
Dokument może zostać zidentyfikowany i będzie mu nadany typ dokumentu lub zostanie utworzony jako treść niezidentyfikowanych stron.

metadane

metadane wyodrębnione z treści dokumentu zgodnie z zasadami określonymi przez typ dokumentu.

id

techniczny identyfikator dokumentu (GUID).
Wartość ID nie jest zazwyczaj przedstawiana operatorom ale zapewnia unikalność dokumentu oraz możliwość przenoszenia dokumentu pomiędzy instancjami RBEE.

FormAnalyzer RBEE lista dokumentów

Dokument:

  • należy do określonego projektu.
  • należy do określonej przesyłki.
  • może być określonego typu (typ dokumentu).
    Oznacza to, że mogą zostać wyodrębnione metadane zgodnie z zasadami określonymi w danym typie dokumentu.
  • może należeć do jednego lub więcej zbiorów dokumentów.
  • może być przypisany do określonego (jednego) zadania. Zadanie definiuje, jakie kroki przetwarzania (wyodrębnianie metadanych, weryfikacja metadanych, ...) powinny być wykonane po wprowadzeniu dokumentu do systemu.
    Informacja Więcej informacji o zadaniach znajduje się w artykule pomocy dostępnym po otwarciu listy lub edycji zadań.

Dokument może być w jednym z następujących stanów przetwarzania:

OCR/EML

Dokument oczekuje na odczytanie jego plików źródłowych i wyodrębnienie stron i ich treści.

Wykonywanie OCR/EML

Serwis systemu wykonuje odczytywanie plików źródłowych dokumentu.

Klasyfikacja

Dokument oczekuje na wykonanie przez operatorów kontroli klasyfikacji dokumentu/przesyłki.

Metadane

Dokument oczekuje na wykonanie przez serwis systemu automatycznego wyodrębnienia metadanych zgodnie z zasadami określonymi dla typu dokumentu.

Weryfikacja

Dokument oczekuje na wykonanie przez operatorów systemu weryfikacji (wprowadzenia) metadanych zgodnie z zasadami określonymi dla typu dokumentu.

Wzorzec

Dokument oczekuje na wykonanie przez operatorów systemu wprowadzenia wzorcowych metadanych zgodnie z zasadami określonymi dla typu dokumentu.

Gotowy

Dokument jest uznany za gotowy - można przekazać metadane i/lub treść dokumentu dla innych systemów IT.


System odnotowuje historię zmian najważniejszych danych każdego dokumentu. Administrator systemu może przeglądać historię zmian dokumentu i obserwować, który z użytkowników jest odpowiedzialny za wykonane czynności

FormAnalyzer RBEE historia dokumentu

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl