Skip to main content

Zadanie - zarządzanie kolejnością wykonywanych czynności

Zadania

Definiowanie zadań realizowanych automatycznie przez system.

FormAnalyzer RBEE realizuje przetwarzanie przesyłek w następujących etapach:

Odczyt treści przesyłki (OCR)

Dekodowanie plików źródłowych przesyłki, odczytanie tekstu stron (OCR), utworzenie standardowych obrazów stron plików źródłowych, automatyczny podział przesyłki na dokumenty składowe oraz automatyczne określenie typu dokumentów.

Automatycznie FA RBEE Text Extractor
Kontrola klasyfikacji

Kontrola podziału stron przesyłki na dokumenty składowe. Kontrola typu dokumentów składowych.

Operatorzy klasyfikacji
Wyodrębnianie metadanych

Automatyczne wyodrębnianie metadanych z dokumentów według zasad określonych w definicji danego typu dokumentu.

Automatycznie FA RBEE Engine
Weryfikacja metadanych

Weryfikacja treści utworzonych metadanych z danymi widocznymi na dokumentach źródłowych.

Operatorzy weryfikacji
Eksport utworzonych danych

Eksport metadanych ewentualnie uzupełnionych o treść dokumentów źródłowych, obrazy źródłowe i pliki źródłowe.

Automatycznie FA RBEE Exporter

Zadanie to definicja określająca jakie etapy przetwarzania mają być wykonywane przez system dla określonych typów dokumentów/projektów oraz kto ma wykonywać te czynności.
Operatorzy klasyfikacji przesyłek i operatorzy weryfikacji metadanych otrzymują do przetworzenia tylko te przesyłki/dokumenty, które są objęte co najmniej jednym zadaniem. Należy unikać sytuacji gdy więcej niż jedno zadanie obejmuje te same grupy przesyłek/dokumentów.
Zadanie ma następujące cechy:

Nazwa

Nazwa zadania.
Informacja Nazwa powinna być unikalna i w sposób możliwie krótki informować o celu zadania.

Aktywne

Zadanie może być aktywne lub nieaktywne. Zadanie aktywne jest automatycznie wykonywane przez system zgodnie z jego definicją. Zadanie nieaktywne nie jest wykonywane - dokumenty związane z określonym zadaniem nie będą trafiały do operatorów kontroli klasyfikacji i/lub weryfikacji metadanych. Przesyłki rejestrowane w systemie dla zadań nieaktywnych nadal będą automatycznie odczytywane (OCR).

Priorytet

Priorytet wykonywania zadania. Priorytet może mieć wartość od 0 do 10.
Zadanie z większym priorytetem jest szybciej wykonywane. Oznacza to, że dokumenty zadań z większym priorytetem częściej trafiają do kolejki dokumentów/przesyłek wymagających akcji operatorów. Zadania automatyczne są wykonywane zawsze w trybie FIFO (first-in first-out).

Kontrola Klasyfikacji

Flaga oznaczająca, jak wykonywać kontrolę automatycznej klasyfikacji dokumentów. Możliwe wartości:
nigdy Nie dokonuj kontroli klasyfikacji podziału przesyłek na dokumenty. Uznawaj automatycznie wykonany podział przesyłki na dokumenty za zawsze prawidłowy.
zawsze Zawsze dokonuj kontroli klasyfikacji podziału przesyłek na dokumenty.
automatycznie Dokonuj kontroli klasyfikacji podziału przesyłek na dokumenty jeżeli typ dokumentów(u) składowych został określony poprzez mechanizm automatycznego wykrywania typu dokumentu. Jeżeli typ dokumentu nadano w procesie importu danych nie dokonuj kontroli klasyfikacji.

Metadane

Automatyczne wyodrębnianie wartości metadanych. Możliwe wartości:
nigdy Nie dokonuj automatycznego wyodrębniania wartości metadanych.
zawsze Zawsze dokonuj automatycznego wyodrębniania wartości metadanych.

Weryfikacja

Weryfikowanie wartości metadanych przez operatorów. Możliwe wartości:
nigdy Nie dokonuj weryfikacji wartości metadanych. Uznaj wartości automatycznie wyodrębnionych metadanych za zawsze prawidłowe.
zawsze Zawsze dokonuj kontroli wartości metadanych przez operatorów. Dokumenty będą automatycznie prezentowane operatorom weryfikacji w kolejności ich przetwarzania z uwzględnieniem priorytetów przetwarzania zadań.

Dane wzorcowe

Określenie, czy mają być tworzone dane wzorcowe potrzebne do trenowania/testowania działania systemu. Możliwe wartości:
nigdy Nie twórz metadanych wzorcowych.
metadane Twórz dane wzorcowe dla trenowania/testowania systemu. Dokumenty będą udostępniane operatorom do tworzenia danych wzorcowych dotyczących wartości i położenia źródła metadanych.
adres Twórz dane wzorcowe dla wyodrębniania adresów. Dokumenty będą udostępniane operatorom do tworzenia danych wzorcowych dotyczących wartości i położenia adresów widocznych na dokumentach.
osoba Twórz dane wzorcowe dla wyodrębniania nazw osób. Dokumenty będą udostępniane operatorom do tworzenia danych wzorcowych dotyczących wartości i położenia nazw osób widocznych na dokumentach.

Grupy

Wskazanie grupy/grup użytkowników, którzy mają wykonywać określone zadanie.

Uwaga!!! Koniecznie należy wskazać co najmniej jedną grupę użytkowników realizujących zadanie. W przeciwnym przypadku zadanie nie będzie realizowane.

Użytkownicy

Wskazanie użytkowników, którzy mają wykonywać określone zadanie.
Informacja Można nie wskazywać żadnego użytkownika wówczas zadanie będzie realizowane przez wszystkich użytkowników wskazanych grup lub wskazać tych użytkowników, którzy mają realizować zadanie.

Projekty

Wskazanie projektów, których przesyłki mają być przetwarzane w ramach tego zadania. Zaznaczenie konkretnego typu dokumentów, ograniczy przetwarzanie tylko do dokumentów tego typu.

Uwaga!!! Koniecznie należy wskazać co najmniej jeden projekt. W przeciwnym przypadku zadanie nie będzie realizowane.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl