Skip to main content

Użytkownicy, Grupy Użytkowników

Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników mających dostęp do funkcji systemu FormAnalyzer RBEE.

Dostęp do funkcji FormAnalyzer RBEE jest chroniony poprzez wymaganie znajomości nazwy konta i hasła użytkownika.
Użytkownicy systemu mogą należeć do jednej lub więcej grup użytkowników. Dostęp do projektów (grup przesyłek/dokumentów) może być ograniczony poprzez uprawnienia grup użytkowników.
Informacja Tuż po instalacji systemu utworzony jest domyślne konto administratora systemu o nazwie: admin i haśle: PsT%d9w3661##+@7 - nie należy usuwać konta admin, ale należy zmienić hasło tego konta na inne odpowiednio zabezpieczające system.

Użytkownicy

Administrator systemu może tworzyć, zmieniać i usuwać dowolną liczbę użytkowników.
Użytkownik ma następujące cechy:

konto

Unikalne (w obrębie systemu RBEE) konto użytkownika.
Konto musi mieć od 4 do 64 znaków

hasło

Hasło weryfikujące tożsamość użytkownika.
Administrator systemu może wymagać spełnienia następujących warunków dla hasła użytkownika:

długość Minimalna liczba znaków hasła.
cyfra Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę.
duża litera Hasło musi zawierać co najmniej jedną dużą literę.
mała litera Hasło musi zawierać co najmniej jedną małą literę.
znak specjalny Hasło musi zawierać co najmniej jeden znak specjalny
(odstęp nie jest uznawany za znak specjalny).
unikalność Kolejno zmieniane hasło użytkownika musi się różnić od n poprzednich haseł.
czas obowiązywania hasła Czas w dniach liczony od daty wprowadzenia hasła do dnia, w którym system zażąda zmiany hasła.
UWAGA Dla wbudowanego konta "admin" hasło nigdy nie wygasa.

UWAGA Parametry systemu pozwalają na określenie, po ilu nieudanych próbach logowania i na jak długo konto użytkownika będzie
zablokowane w przypadku podawania nieprawidłowego hasła.

nazwa

Imię i Nazwisko ewentualnie nazwa użytkownika.
Informacja Nazwa użytkownika jest wymagana. Przydatne jest wpisanie imienia i nazwiska osoby, gdyż w raportach i informacjach systemu pojawiać się będzie ta nazwa. Jeżeli dla konta user1 nazwa też będzie user1 to wówczas stwierdzenie, kto krył się za akronimem user1 może być po pewnym czasie kłopotliwe. Każdy użytkownik powinien posługiwać się swoim kontem.

e-mail

Adres e-mail do ewentualnej komunikacji z użytkownikiem.
Informacja Adres e-mail jest wymagany.

telefon, komórka, uwagi

Dodatkowe opcjonalne informacje o numerze telefonu, komórki i innych uwagach przydatnych dla administratora systemu.

Role

Użytkownik może pełnić w systemie różne role.
Dostępne są następujące role systemowe:

gość

Dostęp do logowania ale brak innych uprawnień.

użytkownik

Dostęp do przeglądania przesyłek/dokumentów bez prawa wprowadzania zmian.

weryfikator

Dostęp do przeglądania przesyłek/dokumentów. Możliwość wykonywania weryfikacji metadanych i/lub kontroli klasyfikacji przesyłek.

dostawca

Możliwość rejestrowania nowych przesyłek/dokumentów w systemie.

projektant

Możliwość tworzenia i zmian projektów i definicji przetwarzania przesyłek/dokumentów.
Projektant może zlecać trenowanie i testowanie działań systemu.

administrator

Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników. Definiowanie zadań, przegląd raportów i statystyk.

nadzorca

Przegląd raportów i statystyk systemu. Nadzorca nie ma uprawnień do modyfikacji stanu systemu.

FormAnalyzer RBEE rejestracja nowego użytkownika

Grupy użytkowników

Grupa użytkowników to obiekt systemu, który umożliwia określenie kto (użytkownik) ma dostęp do których projektów ewentualnie typów dokumentów. Grupę użytkowników będzie można wskazać jako realizatora określonego zadania (lub zadań).
Grupa ma następujące cechy:

nazwa

Unikalna nazwa grupy.

użytkownicy

Lista użytkowników należących do wskazanej grupy.

grupa nadrzędna

Grupa, do której należy wskazana grupa.

grupy

Lista grup należących do wskazanej grupy.

projekty

Lista projektów, do których dostęp mają mieć użytkownicy.

typy dokumentów

Lista typów dokumentów, do których dostęp mają mieć użytkownicy.
Przy realizacji funkcji weryfikacji metadanych jest to ograniczenie dla danej grupy użytkowników do weryfikowania dokumentów tylko określonego typu (lub określonych typów).

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl