Skip to main content

Dostosowanie systemu do przetwarzanych dokumentów

Przesyłki i dokumenty mogą być automatycznie pobierane i importowane z następujących źródeł danych:

  • Foldery plików - import przesyłek będących pojedynczymi plikami np. w formacie ZIP lub EML.
    Konfigurację importu plików można wykonać za pomocą programu Import.exe (FormAnalyzer RBEE Importer) lub poprzez interfejs web modułu Designer. Wymagane są uprawnienia administratora systemu.
  • FormAnalyzer - import przesyłek będących paczkami (box) w określonych folderach systemu FormAnalyzer. Konfigurację importu katalogów FormAnalyzer można wykonać za pomocą programu Import.exe (FormAnalyzer RBEE Importer).
    UWAGA w celu umożliwienia importu danych z FormAnalyzer należy zainstalować klienta Sybase(SAP) SQL Anywhere na stacji realizującej usługę FormAnalyzer RBEE Importer.
FormAnalyzer RBEE importer

Automatyczny import danych realizowany jest poprzez moduł FormAnalyzer RBEE Importer uruchamiany jako usługa systemu Windows.
UWAGA Użytkownik, którego konto wykorzystano do uruchomienia serwisu FormAnalyzer RBEE Importer, musi mieć uprawnienia do odczytu i zapisu wszystkich folderów plików i wolumenów FormAnalyzer użytych do importu danych.

Foldery plików

Schemat automatycznego importu przesyłek/dokumentów z folderów plików pozwala na zdefiniowanie następujących atrybutów:

Aktywny

Flaga oznaczająca czy dany schemat ma być aktywnie realizowany przez serwis FormAnalyzer RBEE Importer.

Nazwa

Nazwa schematu importu danych. Krótki akronim zrozumiały dla administratorów systemu.

Folder źródłowy plików

Ścieżka dostępu do źródłowego foldera plików. Ścieżka będzie realizowana przez serwis FormAnalyzer RBEE Importer i powinna być podana w postaci UNC np. \\serwer1\katalogAbc.

Projekt

Wskazanie projektu do którego będą importowane przesyłki/dokumenty. Wskazanie projektu jest obowiązkowe.

Typ Dokumentu

Jeżeli wiemy, że określony katalog będzie zawierał przesyłki/dokumenty tylko jednego typu a każdy plik to jeden dokument to należy wskazać docelowy typ dokumentu. W przeciwnym razie pozostawić pole nie wypełnione.

Zadanie

Wskazanie zadania do którego będą importowane przesyłki/dokumenty. Wskazanie zadania jest obowiązkowe.

Wyodrębniaj dokumenty składowe

Flaga oznaczająca, że system ma wyodrębnić dokumenty składowe z importowanych przesyłek. Wyodrębnianie następuje z wykorzystaniem aktualnie skonfigurowanego klasyfikatora projektu.

Określ typ na podstawie wszystkich stron

Flaga oznaczająca, że importowane przesyłki/dokumenty zawierają tyko jeden dokument a jego typ nalezy ustalić na podstawie treści wszystkich stron importowanego pliku. Określenie typu dokumentu następuje z wykorzystaniem aktualnie skonfigurowanego klasyfikatora projektu.

Usuwaj dokumenty źródłowe

Pliki źródłowe będą usuwane po przeniesieniu ich zawartości do systemu FA RBEE. Będzie można odzyskać kopię plików źródłowych przy eksporcie danych.

Notatka

Notatka administratora dotycząca utworzonego schematu importu plików.

FormAnalyzer RBEE definicja importu plików

FormAnalyzer - foldery źródłowe paczek (box)

Schemat automatycznego importu przesyłek/dokumentów z folderów FormAnalyzer pozwala na zdefiniowanie następujących atrybutów:

Aktywny

Flaga oznaczająca czy dany schemat ma być aktywnie realizowany przez serwis FormAnalyzer RBEE Importer.

Nazwa

Nazwa schematu importu danych. Krótki akronim zrozumiały dla administratorów systemu.

Folder źródłowy z systemu FormAnalyzer

Folder źródłowy z systemu FormAnalyzer wskazany w strukturze drzewa folderów FormAnalyzer.

Projekt

Wskazanie projektu do którego będą importowane przesyłki/dokumenty. Wskazanie projektu jest obowiązkowe.

Typ Dokumentu

Jeżeli wiemy, że określony katalog będzie zawierał przesyłki/dokumenty tylko jednego typu a każdy plik to jeden dokument to należy wskazać docelowy typ dokumentu. W przeciwnym razie pozostawić pole nie wypełnione.

Zadanie

Wskazanie zadania do którego będą importowane przesyłki/dokumenty. Wskazanie zadania jest obowiązkowe.

Wyodrębniaj dokumenty składowe

Flaga oznaczająca, że system ma wyodrębnić dokumenty składowe z importowanych przesyłek. Wyodrębnianie następuje z wykorzystaniem aktualnie skonfigurowanego klasyfikatora projektu.

Określ typ na podstawie wszystkich stron

Flaga oznaczająca, że importowane przesyłki/dokumenty zawierają tyko jeden dokument a jego typ nalezy ustalić na podstawie treści wszystkich stron importowanego pliku. Określenie typu dokumentu następuje z wykorzystaniem aktualnie skonfigurowanego klasyfikatora projektu.

Usuwaj dokumenty źródłowe

Pliki źródłowe będą usuwane po przeniesieniu ich zawartości do systemu FA RBEE. Będzie można odzyskać kopię plików źródłowych przy eksporcie danych.

Notatka

Notatka administratora dotycząca utworzonego schematu importu plików.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl