Skip to main content

Przesyłka

Przesyłka to podstawowy obiekt przetwarzania w systemie FormAnalyzer RBEE.

Niezależnie od sposobu wprowadzania danych do systemu FormAnalyzer RBEE każdy pojedynczy obiekt tworzy jedną przesyłkę. Przesyłką może być każda importowana do RBEE strona (obraz strony dokumentu) lub szereg plików.

Przesyłka składa się z następujących elementów:

pliki źródłowe

Jeden lub więcej plików źródłowych tworzących przesyłkę. Jeżeli przesyłką są archiwa, np. plik zip lub listy elektroniczne eml/msg, to system dokona wyodrębnienia treści tych archiwów i zapamięta pliki składowe. Pliki składowe będą zapisywane w kolejności ich nazw (sortowanie alfabetyczne).

strony przesyłki

Każdy plik źródłowy zostanie odczytany i zostaną wyodrębnione kolejne strony plików.
Strona przesyłki jest to obraz jpeg i odpowiadający mu tekst (utf-8).

dokument(y)

Przesyłka może zawierać jeden lub więcej dokumentów.
Dokument może obejmować strony przesyłki z różnych plików źródłowych. Taka sytuacja ma miejsce gdy np. przesłano e-mail z załącznikami gdzie każda strona stanowiła oddzielny plik.

id

techniczny identyfikator przesyłki (GUID).
Wartość ID nie jest zazwyczaj przedstawiana operatorom, ale zapewnia unikalność przesyłki oraz możliwość przenoszenia przesyłki pomiędzy instancjami RBEE.

FormAnalyzer RBEE formularz zgłoszenia roszczenia

Przesyłka:

  • należy do określonego projektu.
  • może być określonego typu (typu dokumentu).
    Oznacza to, że cała treść przesyłki będzie interpretowana jako dokument wskazanego typu.
  • może należeć do jednego lub więcej zbiorów przesyłek.
  • może być przypisana do określonego (jednego) zadania. Zadanie definiuje jakie kroki przetwarzania (OCR, przegląd klasyfikacji dokumentów, wyodrębnianie metadanych...) powinny być wykonane po wprowadzeniu przesyłki do systemu.
    Informacja Więcej informacji o zadaniach znajduje się w artykule pomocy dostępnym po otwarciu listy lub edycji zadań.

Przesyłka może być w jednym z następujących stanów przetwarzania:

OCR/EML

Przesyłka oczekuje na odczytanie jej plików źródłowych i wyodrębnienie stron i ich treści.

Wykonywanie OCR/EML

Serwis systemu wykonuje odczytywanie plików źródłowych przesyłki i ewentualnie dokona klasyfikacji stron przesyłki do typów dokumentów występujących w projekcie.

Klasyfikacja

Przesyłka oczekuje na wykonanie automatycznej klasyfikacji stron przesyłki do typów dokumentów występujących w projekcie.

Wykonywanie Klasyfikacji Automatycznej

Serwis systemu wykonuje automatyczną klasyfikację stron przesyłki do typów dokumentów występujących w projekcie. Zostaną utworzone dokumenty według zidentyfikowanych typów.

Kontrola Klasyfikacji

Przesyłka oczekuje na wykonanie przez operatorów kontroli klasyfikacji stron przesyłki do typów dokumentów występujących w projekcie.

Wykonywanie Klasyfikacji

Operator kontroluje klasyfikację stron przesyłki. Operator może zaakceptować wynik automatycznej klasyfikacji lub dokonać zmian w podziale stron przesyłki na dokumenty i przypisać im właściwe typu dokumentów.

Gotowa

Przesyłka jest uznana za gotową. Może następować wyodrębnianie metadanych poszczególnych dokumentów składowych przesyłki.

Nieaktywna

System nie będzie przetwarzał przesyłki.
Przesyłka oczekuje na decyzje administratora co do dalszego postępowania.


System odnotowuje historię zmian najważniejszych danych każdej przesyłki. Administrator systemu może przeglądać historię zmian przesyłki i obserwować, który z użytkowników jest odpowiedzialny za wykonane czynności

FormAnalyzer RBEE historia przesyłki

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl