Skip to main content

Przeniesienie Projektu pomiędzy instalacjami RBEE

Ten dokument opisuje standardową procedurę przeniesienia projektu pomiędzy różnymi instalacjami (ośrodkami) systemu FormAnalyzer RBEE.

Załóżmy, że w ośrodku testowym mamy instalację systemu RBEE i tam wykonaliśmy testy i opracowaliśmy konfiguracje projektu RBEE. Następnie chcemy ten gotowy projekt wdrożyć w innym ośrodku - środowisko produkcyjne.
W tym celu będziemy musieli wykonać następujące czynności:

 1. Zachować stan projektu w środowisku testowym do pliku XML.
 2. Przenieść plik projektu (XML) do ośrodka produkcyjnego.
 3. Załadować (importować) plik projektu do ośrodka produkcyjnego.
 4. Zmodyfikować dane projektu tak aby odzwierciedlały warunki środowiska produkcyjnego:
  • Zmienić wskazanie robotów RPA w definicjach typów dokumentów.
  • Zmienić wskazania WebSevice o ile takie są wykorzystywane i wymagają zmiany
 5. Udostępnić projekt operatorom poprzez przypisanie do grupy użytkowników.
 6. Utworzyć zadania realizacji projektu.
 7. Utworzyć definicję importu danych.
 8. Utworzyć definicję eksportu danych.
 9. Sprawdzić - testować działanie projektu.

Zachowanie stanu projektu.

 1. Otworzyć listę projektów na środowisku testowym.
 2. Pobrać plik XML z definicją projektu - wybrać opcję "Przesłanie do innej instancji RBEE".

Uwaga Plik projektu zawiera w sobie wszystkie niezbędne klasyfikatory, słowniki oraz definicje typów dokumentów i klasyfikatory metadanych. Zależnie od złożoności projektu plik może mieć wielkość nawet setek megabajtów. Zaleca się aby tworzyć kopię projektu będąc w sieci lokalnej systemu źródłowego.

FormAnalyzer RBEE projekty

Załadowanie pliku projektu do ośrodka docelowego

Załadowanie (importowanie) pliku projektu do ośrodka docelowego (produkcyjnego) należy wykonać ze stacji podłączonej do sieci lokalnej docelowej instalacji RBEE.
Po skopiowaniu pliku XML projektu na lokalne zasoby wybrać polecenie "Załaduj XML". Utworzony projekt może mieć nazwę uzupełnioną słowem import.

FormAnalyzer RBEE załadowanie pliku projektu do ośrodka docelowego

Zmodyfikowanie danych projektu tak aby odzwierciedlały warunki środowiska produkcyjnego

Kolejno należy otworzyć definicję typów dokumentów projektu i zaktualizować wartość dotyczącą docelowego adresu robota RPA. W definicji metadanej $RPA$ zaktualizować wartość domyślną.

FormAnalyzer RBEE RPA

Udostępnienie projektu operatorom poprzez przypisanie do grupy użytkowników

Należy wybrać grupę użytkowników, którzy mają mieć dostęp do danych projektu. W wybranej grupie zaznaczyć dostęp do zaimportowanego projektu.

Utworzenie zadania realizacji projektu

Utworzyć nowe zadanie i wskazać projekt orz grupę użytkowników.
Typowo dla projektu produkcyjnego wskazać tryb realizacji:

FormAnalyzer RBEE zadanie KLSzProd

Ustawić właściwą wartość adresu robotów RPA.

Import danych - definicja

Utworzyć nową definicję importu danych. Wskazać źródłowy katalog plików, projekt i zadanie.

FormAnalyzer RBEE definicja importu plików

Eksportu danych - definicja

Utworzyć definicje eksportowania danych dla danych poprawnych, błędnych i pustych.
Odpowiednio wskazać zakres eksportu.

FormAnalyzer RBEE definicje eksportu danych

Eksport - definicja dla dokumentów poprawnych

FormAnalyzer RBEE eksport przesyłek/dokumentów

Eksport - definicja dla dokumentów błędnych

FormAnalyzer RBEE eksport definicja dla dokumentów błędnych

Eksport - definicja dla dokumentów pustych

FormAnalyzer RBEE eksport definicja dla dokumentów pustych

Weryfikacja stanu projektu

 1. Wykonać restart usług systemu RBEE
 2. Do katalogu źródłowego przewidzianego w definicji importu wprowadzić parę przygotowanych pakietów testowych (PZ'tek). Pakiety powinny prawie natychmiast zostać usunięte przez serwis importu danych RBEE.
 3. Sprawdzić czy na liście przesyłek dla nowego projektu pojawiły się nowe przesyłki.
 4. Sprawdzić, po paru minutach, czy w kolejkach robotów pojawiły się nowe zgłoszenia odpowiadające wprowadzonym pakietom.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl